ÁSZF

ÁSZF
 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:  ÁSZF) a Gordius Üzletház Kft. (székhelye: 3200 Gyöngyös, Püspöki u. 2.; cégjegyzékszám:  10-09-021711; adószáma: 11167758-2-10; elérhetőségek (info@kerteszkucko.hu, +36 (30) 289-8585, kapcsolattartó: Soltész Adrián); továbbiakban: Szolgáltató) és a Gordius Üzletház Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban:  Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1.     Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte 

1.1.   A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a  www.kerteszkucko.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában (a továbbiakban:  Kertészkuckó Online áruház) történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Kertészkuckó Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

1.2.   A Kertészkuckó Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3.   A Kertészkuckó Online áruház szolgáltatásait  bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4.   A  megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A  Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő  5 évig  őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet  sem minősül szerződésnek, amelyet  az Ügyfél a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon).

1.5.   Ügyfélszolgálat ügyfélfogadási ideje: (hétköznapokon: 8.00-17.00) Telefon: +36 (30) 289-8585, Internet cím: www.kerteszkucko.hu E-mail: info@kerteszkucko.hu  

 

2.     Regisztráció

2.1.   A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

2.2.   A Szolgáltatót  az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha  az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címünkön van lehetőség.

 

3.     Megrendelés

3.1.   A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék  – ahol ezt a jogszabályok előírják  – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal  – mielőtt az árut használatba veszi  – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a  weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.5 pontban találja.

3.2.   A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett  összeg, amely ha nincs külön jelölve,  az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3.   A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül  nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében  az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.4.   A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha  az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót  az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

3.5.   Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6.   Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül  Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve  az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. 

 

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A vevő megrendelésével kötelezettséget vállal a megrendelt áru átvételére. A rendelés írásos szerződéskötésnek minősül!

4.2. A fiztetés történhet előreutalással, készpénzben átvételkor (utánvét). A megrendelés Szolgáltató visszaigazolja, a visszaigazolás tartalmazza a rendelés összértékét külön feltüntetve a szállítás díját. Szolgáltató csak az utalás beérkezését követően küldi el a megrendelt árut. Készpénzes fizetést személyes átvétel esetén tudunk biztosítani, utánvétre is van lehetőség, melyről egyeztetünk ügyfeleinkkel a megrendelést követő visszigazolásban.

4.3. A megrendelt terméke(ke)t a vevő átveheti személyesen vagy futárszolgálat útján GLS csomagpontra, vagy házhozszállítva. Személyes átvételre lehetőség van Gyöngyösön és Szigetszentmiklóson előre megbeszélt időpontban, de egyedi igények is teljesülhetek, amennyiben egyeztet cégünkkel az info@kerteszkucko.hu email címen, hogy miként kérné a szállítást. A Szolgáltató a megrendelt árut igény szerint futászolgálat igénybevételével tudja kiszállítani. Ennek díja csomagpontra 1290 Ft, házhozszállítva 1500 Ft kivéve a savanyító edényeket, melyek szállítása díja egyes típusok esetében 2500 Ft. Nagy és speciális termékek esetében (bortartály, szüretelő kád, nagyobb mennyiségben rekesz, hordó, stb.) speciális ár kerülhet kialakításra, de erről Szolgáltató egyeztet a vevővel, mely után a vevő elállhat a rendeléstől ha úgy kívánja. A személyes átvételnek nincsen külön szállítási díja, ilyen esetben csak a termék(ek) árát kell kifizetni de személyes átvétel esetén Szolgáltató által megadott címen történik az átvétel, nem történik semmilyen szállítás.

4.4. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, kérjük még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentáljon.

4.5. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfél által regisztráció során megadott szállítási címen teljesíti.

 

5.     Elállás joga, módja, következményei

 

5.1.   Amennyiben  Ügyfél a termék házhoz szállítása után  kíván  a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14  naptári napon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére. A Gordius Üzletház Kft. kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban  Ügyfélnek kell gondoskodnia. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 8 munkanapon belül elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. Elállás esetén a Gordius Üzletház Kft. követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ügyfél kérésére Szolgáltató készséggel gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.  A visszaszállítás költségeivel kapcsolatosan  a Magyar Posta általános futárszolgálati díjai az irányadóak.

5.2.  Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Gordius Üzletház Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.

 

6.     Garancia, szavatosság

 

6.1.   A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított  1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló  151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli.

 

7.     Egyebek

 

7.1.   A Kertészkuckó Online áruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.  

7.2.   A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.  

7.3.   A Szolgáltató  az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként vagy közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató  az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.  

7.4.   A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

7.5.   A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

7.6.   A honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt  – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.  Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg  a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a  Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network  Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

 Gyöngyös, 2019. szeptember

 

 

Letöltés (PDF)